ebook online  

 Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้

คำทักทายจากนายบอย

ebook ช่างซ่อมคอม

Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้

บทนำ ช่วยด้วยคอมน้องเล็กเสีย

Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้ บทที่ 1-1

ประวัติความเป็นมาและยุคของคอมพิวเตอร์

ebook ช่างซ่อมคอม

Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้ บทที่1-2

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่ 2-1
Power supply แหล่งจ่ายพลังงานของคอมพิวเตอร์
มัลติมิเตอร์  Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่ 2-2
มัลติมิเตอร์ เครื่องมือช่วยตรวจสอบการการเสียของ Power supply
Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่2-3 อาการเสียของ Power supply
และวิธีการทดสอบ
mainboard   Ebookช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่3-1
เมนบอร์ดแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์
BIOS   Ebookช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้
บทที่3-2
BIOS และ การเซ็ทค่า BIOS
Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้
บทที่4
Harddisk และการแบ่งพาร์ติชั่น
คำสั่ง DOS Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่5
คำสั่ง DOS เบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรม
Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่ 6-1
วิธีการติดตั้ง Windows 9x(95/98/ME)
windows xp Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่6-2
ขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP
ติดตั้ง Windows 7 Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอ..คุณก็เป็นได้
บทที่ 6-3
ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7
Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้
บทที่ 7
การติดตั้ง Driver และโปรแกรมใช้งาน

ประกอบคอมเอง Ebook ช่างซ่อมคอมเหรอคุณก็เป็นได้
บทที่ 8
ประกอบคอมเองก็ได้ง่ายนิดเดียว